GensDataPro persoonskaarten 120-159
Anje Koning

Anje Koning.

tr.
met

Willem Balkema, wegwerker.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hilje*1899 Leens 1957 Aalten 58


Hein Heidmeijer

Hein Heidmeijer, geb. te Noorderhoogebrug Akte nr. 127 dd 28-08-1875 gem. Bedum op 26-08-1875, arbeider, ovl. te Groningen Akte nr. 842 op 08-08-1901.

tr. (Burgerlijke Stand) te Groningen Huwelijksakte nr. 433 op 29-10-1899
met

Grietje Lanting, dr. van Reinder Lanting (arbeider) en Ettje Folkers, geb. te Paddepoel gem. Noorddijk op 10-04-1879, arbeidster, ovl. te Groningen Akte nr. 1001 dd 19-07-1937 op 18-07-1937, tr. (2) (Burgerlijke Stand) te Groningen Huwelijksakte nr. 81 op 22-03-1908, Beiden weduw. Wettiging 1 kind met Ulbe ook Ubbe Wielinga, zn. van Jan Ulbes Wielinga (arbeider/straatmaker) en Epkje Pieters Schuitema, geb. te Poppingawier gem. Rauwerderhem op 15-05-1862, eerst matroos, later arbeider, ovl. te Groningen Akte nr. 368 dd 11-4-1912 gem. Groningen en akte nr. 17 gem. Haren dd 17-4-1912 op 11-04-1912, zn. van Jan Ulbes Wielinga (arbeider/straatmaker) en Epkje Pieters Schuitema, (Ulbe tr. (1) (Burgerlijke Stand) te Groningen aktenr. 273 op 03-10-1886, (ontb. door overlijden), Ulbe trouwt m.i. met zijn stiefmoeder met zijn aangetrouwd tante Hillegien Visser, dr. van Harmen Roelofs Visser (arbeider) en Geertje Lammens, dr. van Harmen Roelofs Visser (arbeider) en Geertje Lammens.), tr. (3) (Burgerlijke Stand) met Andries van Dijk.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Harm*1900 Groningen 1969 Oosterhoogebrug 69


Grietje Lanting

Grietje Lanting, geb. te Paddepoel gem. Noorddijk op 10-04-1879, arbeidster, ovl. te Groningen Akte nr. 1001 dd 19-07-1937 op 18-07-1937.

tr. (1) (Burgerlijke Stand) te Groningen Huwelijksakte nr. 433 op 29-10-1899
met

Hein Heidmeijer, zn. van Harm Simons Heitmeijer (arbeider, dagloner, later koemelker) en Anje van Bruggen (dienstmeid), geb. te Noorderhoogebrug Akte nr. 127 dd 28-08-1875 gem. Bedum op 26-08-1875, arbeider, ovl. te Groningen Akte nr. 842 op 08-08-1901.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Harm*1900 Groningen 1969 Oosterhoogebrug 69

tr. (2) (Burgerlijke Stand) te Groningen Huwelijksakte nr. 81 op 22-03-1908, Beiden weduw. Wettiging 1 kind
met

Ulbe ook Ubbe Wielinga, zn. van Jan Ulbes Wielinga (arbeider/straatmaker) en Epkje Pieters Schuitema, geb. te Poppingawier gem. Rauwerderhem op 15-05-1862, eerst matroos, later arbeider, ovl. te Groningen Akte nr. 368 dd 11-4-1912 gem. Groningen en akte nr. 17 gem. Haren dd 17-4-1912 op 11-04-1912, tr. (1) met zijn aangetrouwd tante Hillegien Visser, geb. te Groningen op 23-05-1845, (Hillegien tr. (1) (Burgerlijke Stand) te 't Zandt aktenr. 15 op 02-10-1875, (ontb. door overlijden vr 1886) met Jan Ulbes Wielinga, zn. van Ulbe Jans Wielinga en Saakje Kraak, zn. van Ulbe Jans Wielinga en Saakje Kraak.).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reinder*1912  1916 Groningen 4

tr. (3) (Burgerlijke Stand)
met

Andries van Dijk


Reinder Lanting

Reinder Lanting, geb. te Kantens in 1837, arbeider.

tr. (Burgerlijke Stand) te Adorp Huwelijksakte nr. 14 op 02-06-1862
met

Ettje Folkers, geb. te Ten Boer in 1840.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1866 Paddepoel    
Jan*1868 Paddepoel    
Stientje*1874 Paddepoel    
Pieter*1877 Paddepoel    
Grietje*1879 Paddepoel 1937 Groningen 58


Ettje Folkers

Ettje Folkers, geb. te Ten Boer in 1840.

tr. (Burgerlijke Stand) te Adorp Huwelijksakte nr. 14 op 02-06-1862
met

Reinder Lanting, zn. van Nanning Sijmons Lanting en Stijntje Reinders Muizinga, geb. te Kantens in 1837, arbeider.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1866 Paddepoel    
Jan*1868 Paddepoel    
Stientje*1874 Paddepoel    
Pieter*1877 Paddepoel    
Grietje*1879 Paddepoel 1937 Groningen 58


Klaas Dijkema

Klaas Alberts Dijkema, geb. te Tjamsweer op 13-12-1830, Landbouwer te Opwierde, ovl. te Groningen Akte nr. 322 dd23-03-1895 gem. Groningen en akte nr. 29 dd 01-04-1895 gem. Appingedam op 22-03-1895, begr. te Opwierde,
, Woonde op de boerderij Eelwerd E 43 aan het Eemskanaal bij brug 13 (nu vervangen door de Holebrug? in de weg Eemshaven-Veendam). Dit kanaal werd gegraven in de periode 1866-1872. Daartoe moest de boerderij verplaatst worden van het voormalige woonwagenkamp naar de huidige plaats.

otr. getuige: Broers: Jacob Derks Smit, Jan Derks Smit, Jan Alberts Dijkema, Oom: Hindrikus Wubbes Bosker, tr. (Burgerlijke Stand) te Appingedam Aktenr. 18 op 29-05-1856
met

Kunje Derks Smit, dr. van Derk Jacobs Smit (Landbouwer te Opwierde op de Hooge Werf (zie Boerderijenboek OW14 en OW6 (31 ha), 9a en 10).) en Martje Jans Vos (Landbouwerse), geb. te Opwierde in huis geteekend No. 30 (gem. Appingedam) akte nr. 79 op 03-09-1834, landbouwster te Eelwerd, ovl. te Eelwerd op 28-09-1915, begr. te Opwierde in 10-1915.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martje*1857 Opwierde 1944 Haren 87
Albert*1858  1946 Opwierde 87
Elje*1861 Opwierde 1950 Uithuizen 89
Derk*1862 Eelwerd 1944  81
Trijntje*1864 Opwierde 1949 Haren 85
Jacoba*1866 Opwierde 1949 Biessum 83
Jantje*1868 Opwierde 1950 Appingedam 82
Eelje*1871  1891 Eelwerd 19
Klaassiena*1877  1967 Appingedam 89


Kunje Smit

Kunje Derks Smit, geb. te Opwierde in huis geteekend No. 30 (gem. Appingedam) akte nr. 79 op 03-09-1834, landbouwster te Eelwerd, ovl. te Eelwerd op 28-09-1915, begr. te Opwierde in 10-1915.

otr. getuige: Broers: Jacob Derks Smit, Jan Derks Smit, Jan Alberts Dijkema, Oom: Hindrikus Wubbes Bosker, tr. (Burgerlijke Stand) te Appingedam Aktenr. 18 op 29-05-1856
met

Klaas Alberts Dijkema, zn. van Albert Jans Dijkema (Landbouwer te Oling (OL13, later OL5) bij Tjamsweer en Appingedam)) en Trijntje Klaassens Vegter, geb. te Tjamsweer op 13-12-1830, Landbouwer te Opwierde, ovl. te Groningen Akte nr. 322 dd23-03-1895 gem. Groningen en akte nr. 29 dd 01-04-1895 gem. Appingedam op 22-03-1895, begr. te Opwierde,
, Woonde op de boerderij Eelwerd E 43 aan het Eemskanaal bij brug 13 (nu vervangen door de Holebrug? in de weg Eemshaven-Veendam). Dit kanaal werd gegraven in de periode 1866-1872. Daartoe moest de boerderij verplaatst worden van het voormalige woonwagenkamp naar de huidige plaats.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martje*1857 Opwierde 1944 Haren 87
Albert*1858  1946 Opwierde 87
Elje*1861 Opwierde 1950 Uithuizen 89
Derk*1862 Eelwerd 1944  81
Trijntje*1864 Opwierde 1949 Haren 85
Jacoba*1866 Opwierde 1949 Biessum 83
Jantje*1868 Opwierde 1950 Appingedam 82
Eelje*1871  1891 Eelwerd 19
Klaassiena*1877  1967 Appingedam 89


Harm Heidmeijer

Harm Heidmeijer, geb. te Noorderhoogebrug gem. Groningen op 17-08-1886, landarbeider, later paardenhandelaar, ovl. te Groningen op 12-06-1969.

tr. (Burgerlijke Stand) te Bedum Huwelijksakte nr. 28 op 15-06-1907, Ze woonden op 15-06-1957 aan de Poortstraat 9a te Groningen
met

Geeske Loonstra, dr. van Pieter Loonstra (arbeider, dagloner) en Frouke Land, geb. te Ruigezand gem. Oldehove op 13-09-1885, dienstmeid, ovl. te Groningen vlgs overlijdensadvertentie bij CBG op 22-06-1967.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Harm Noorderhoogebrug 1977 Groningen  
Afgeschermd Noorderhoogebrug    


Geeske Loonstra

Geeske Loonstra, geb. te Ruigezand gem. Oldehove op 13-09-1885, dienstmeid, ovl. te Groningen vlgs overlijdensadvertentie bij CBG op 22-06-1967.

tr. (Burgerlijke Stand) te Bedum Huwelijksakte nr. 28 op 15-06-1907, Ze woonden op 15-06-1957 aan de Poortstraat 9a te Groningen
met

Harm Heidmeijer, zn. van Harm Simons Heitmeijer (arbeider, dagloner, later koemelker) en Anje van Bruggen (dienstmeid), geb. te Noorderhoogebrug gem. Groningen op 17-08-1886, landarbeider, later paardenhandelaar, ovl. te Groningen op 12-06-1969.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Harm Noorderhoogebrug 1977 Groningen  
Afgeschermd Noorderhoogebrug    


Pieter Loonstra

Pieter Loonstra, geb. te Sebaldeburen gem. Grootegast op 02-10-1858, arbeider, dagloner, ovl. te Zoutkamp gem. Ulrum op 22-05-1940 akte nr. 20.

tr. (Burgerlijke Stand) te Grijpskerk op 17-06-1885
met

Frouke ook Frouwke Land, dr. van Jacob Land (Arbeider) en Geeske Mollema, geb. te Grijpskerk op 04-10-1863, ovl. in 1953.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geeske*1885 Ruigezand 1967 Groningen 81


Frouke Land

Frouke ook Frouwke Land, geb. te Grijpskerk op 04-10-1863, ovl. in 1953.

tr. (Burgerlijke Stand) te Grijpskerk op 17-06-1885
met

Pieter Loonstra, zn. van Klaas Johannes Loonstra (Boereknecht; later arbeider) en Luiktje Pol, geb. te Sebaldeburen gem. Grootegast op 02-10-1858, arbeider, dagloner, ovl. te Zoutkamp gem. Ulrum op 22-05-1940 akte nr. 20.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geeske*1885 Ruigezand 1967 Groningen 81


Grietje Musch

Grietje Musch, geb. te Zuidwolde gem. Bedum op 25-05-1862, ovl. te Noordwolde Gem. Bedum: Overlijdensakte nr. 23 dd 07-04-1928 op 06-04-1928, begr. te Noordwolde graf nr. 13 op 11-04-1928.

tr. (Burgerlijke Stand) te Bedum Huwelijksakte nr. 19 op 18-05-1908, Ze woonden in Noordwolde aan de Noordwolderweg 33/35 in een kapiteinswoning. Gebouwd in 1887 door HH en MM vlgs de gevelsteen
met

Jan Gerhards Heitmeijer (Heidmeijer, Heytmeyer, zn. van Gerard Egberts Heijtmeijer (Dagloner, landgebruiker, landbouwer en koopman te Bedum) en Jantje Jans Timmer (landbouwster), geb. te Bedum Akte nr. 42 dd 05-04-1869 op 03-04-1869 om 10 uur in de ochtend, Landbouwer, tuinder en kweker, veehouder boerde van 1919 tot 1924 op een huurboerderij bij Kardingerzijl (met een uitweg naar de Wolddijk) thans Halteweg 6 te Westerwijtwerd.
later kweker te Zuidwolde aan de Noordwolderweg 33/35 kad. Bedum G 1269, ovl. te Noordwolde Gem. Bedum: Overlijdensakte nr. 4 dd 19-01-1948 op 17-01-1948, begr. te Noordwolde op 22-01-1948, tr. (2) met Jantje Hoendermis


Enne Musch

Enne ook "Enno" Musch.

tr.
met

Anna Meijer.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1862 Zuidwolde 1928 Noordwolde 65


Anna Meijer

Anna Meijer.

tr.
met

Enne ook "Enno" Musch.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1862 Zuidwolde 1928 Noordwolde 65


Harm Heidmeijer

Harm Heidmeijer, geb. te Groningen op 02-04-1900, arbeider, ovl. te Oosterhoogebrug vlgs overlijdensadvertentie op 22-09-1969.

tr. (Burgerlijke Stand) te Noorddijk Huwelijksakte nr. 12 op 23-09-1922, Ze woonden 45 jr. later aan de Stadsweg 7 te Oosterhoogebrug (Gr.)
met

Annegien Boer, dr. van Tjerk Boer (arbeider) en Geertje van Bergen, geb. te Noorddijk op 07-12-1901, ovl. vr 2001.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruida*1924 Groningen 2005 Groningen 81
Heinie*1927 Groningen 1996 Groningen 68
Afgeschermd     


Annegien Boer

Annegien Boer, geb. te Noorddijk op 07-12-1901, ovl. vr 2001.

tr. (Burgerlijke Stand) te Noorddijk Huwelijksakte nr. 12 op 23-09-1922, Ze woonden 45 jr. later aan de Stadsweg 7 te Oosterhoogebrug (Gr.)
met

Harm Heidmeijer, zn. van Hein Heidmeijer (arbeider) en Grietje Lanting (arbeidster), geb. te Groningen op 02-04-1900, arbeider, ovl. te Oosterhoogebrug vlgs overlijdensadvertentie op 22-09-1969.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruida*1924 Groningen 2005 Groningen 81
Heinie*1927 Groningen 1996 Groningen 68
Afgeschermd     


Tjerk Boer

Tjerk Boer, arbeider.

tr.
met

Geertje van Bergen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annegien*1901 Noorddijk 2001  99


Geertje van Bergen

Geertje van Bergen.

tr.
met

Tjerk Boer, arbeider.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annegien*1901 Noorddijk 2001  99


Hendrik Dijkhuis

Hendrik Dijkhuis, geb. te Groningen op 08-10-1891, Meubelmaker, brievenbesteller, ovl. te Groningen op 04-07-1955.

tr. (Burgerlijke Stand) te Groningen Huwelijksakte nr.368 op 16-06-1921, vlgs www.stamboomonderzoek.com/koning/
met

Eelkje Datema, dr. van Abel Datema en Betje de Boer, geb. te Haren in 1897, ovl. vr 1997


Geertje Teisman

Geertje Teisman, geb. te Noorderhoogebrug Akte nr. 107 dd 20-07-1878 gem. Bedum op 19-07-1878, ovl. te 's-Gravenhage op 28-02-1968, begr. te Terwolde.

tr. (Burgerlijke Stand) te Groningen Huwelijksakte nr. 530 op 21-12-1905
met

Jan Willem Martens, zn. van Jan Martens (koetsier) en Johanna Nijenhuis, geb. te Twello gem. Voorst op 03-05-1877, schilder, ovl. te Deventer op 18-02-1953.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1908  1986  78


Lamina Teisman

Lamina Teisman, geb. te Noorderhoogebrug Akte nr. 39 dd 21-03-1885 gem. Bedum op 20-03-1885.

tr. (Burgerlijke Stand) te Groningen Huwelijksakte nr.315 op 15-07-1906
met

Heinrich Mattheus Muller, zn. van Friedrich Muller (timmerman) en Zwaantje Niesen, geb. te Groningen in 1886, kleermaker


Itje Teisman

Itje Teisman, geb. te Noorderhoogebrug Akte nr. 28 dd 25-02-1882 gem. Bedum op 23-02-1882, ovl. op 29-05-1962.

tr. (Burgerlijke Stand) te Groningen Huwelijksakte nr. 320 op 22-07-1906
met

Dirk Albeda, zn. van Marten Albeda (Arbeider) en Frouwke Broos, geb. te Groningen Akte nr. 530 op 19-04-1883, timmerman


Jantje Teisman

Jantje Teisman, geb. te Noorderhoogebrug Akte nr. 8 dd 27-01-1877 gem. Bedum op 25-01-1877, ovl. te Apeldoorn Akte nr. 1463 dd 25-10 op 24-10-1945.

tr. (Burgerlijke Stand) te Groningen Huwelijksakte nr. 374 op 27-07-1910
met

Hendrik Jacob Meerburg, zn. van Hendrik Meerburg en Johanna Judith Timmermans, geb. te Leiden in 1862, kantoorbediende, ovl. vr 1945


Elizabeth Teisman

Elizabeth ook Elisabeth Teisman, geb. te Noorderhoogebrug Akte nr. 116 dd 20-10-1883 gem. Bedum op 19-10-1883.

tr. (Burgerlijke Stand) te Groningen Huwelijksakte nr. 518 op 17-11-1910
met

Haaije Johannes Jansen, zn. van Johannes Hendrikus Jansen en Hiltje Pruis, geb. te Charlois gem. Rotterdam in 1884, koopman


Simon Teisman

Simon Teisman, geb. te Groningen op 18-08-1891, kleermaker, ovl. te Groningen Akte nr. 982 op 08-08-1930.

tr. (Burgerlijke Stand) te Groningen Huwelijksakte nr. 365 op 19-08-1915
met

Roelfje Tiel, dr. van Wilhelm Karel Tiel en Roelfje Maas, geb. te Groningen in 1889


Martje Teisman

Martje Teisman, geb. te Groningen in 1895, ovl. op 11-12-1984.

tr. (Burgerlijke Stand) te Groningen Huwelijksakte nr. 317 op 15-06-1916
met

Fopke Postema, zn. van Jan Heikes Postema (timmerman) en Reina Hooites, geb. te Wittewierum gem. Ten Boer in 1892, slager


Geertruida Teisman

Geertruida Teisman, geb. te Groningen op 02-11-1887, ovl. op 17-03-1968.

tr. (Burgerlijke Stand) te Groningen Akte nr.185 op 07-04-1921, (gesch. te Groningen op 10-12-1948), hij was gescheiden
met

Rudolf Arhur Johannes Hermann Bartels, zn. van Hermann Johann Christian Bartels en Sophie Dorothea Elisabeth Wilkens, geb. te Altona [Duitsland] in 1894, scheepsbouwer, tr.(1), (gesch. vr 1921) met Caroline Marie Bertha Orth


Jan Teisman

Jan Teisman, geb. te Groningen op 07-05-1896, magazijnbediende, ovl. op 12-07-1972.

tr. (Burgerlijke Stand) te Groningen Huwelijksakte nr. 617 op 15-09-1921, (gesch. te Groningen op 19-09-1941)
met

Alberdina Brauns, dr. van Sibolt Hendrik Brauns (bediende) en Jantje Stek, geb. te Groningen in 1896


Klaassina Teisman

Klaassina Teisman, geb. te Groningen op 17-03-1893, ovl. op 09-10-1967, begr. te Haren.

tr. (Burgerlijke Stand) te Groningen Huwelijksakte nr. 674 op 13-10-1921
met

Arend Jan van der Kooi, zn. van Kornelis van der Kooi en Evertje Donselaar, geb. te Groningen op 03-08-1894, hulpbesteller, ovl. op 11-06-1948, begr. te Haren


Reinder Kleiverda

Reinder Kleiverda, geb. te Groningen in 1891, opzichter.

tr. (Burgerlijke Stand) te Groningen Huwelijksakte nr. 392 op 30-07-1914, (gesch. te Groningen op 17-06-1933), huwelijk met de handschoen
met

Geziena Jacoba Westervaarder, dr. van Albert Westervaarder (cokeshandelaar) en Frederika Schuitema, geb. te Veendam in 1890


Aaltje Busscher

Aaltje Busscher, geb. te Noorderhoogebrug Akte nr. 74 dd 13-06-1903 gem. Bedum op 11-06-1903, ovl. vr 2003.

tr. (Burgerlijke Stand) te Bedum Huwelijksakte nr. 37 op 11-06-1921
met

Egbert Holthof, zn. van Jurrien Holthof (groentekweker) en Antje Zijlman, geb. te Bedum in 1900, groentekweker gemigreerd naar Fennville (USA), ovl. vr 2000


Anje Busscher

Anje Busscher, geb. te Groningen op 08-09-1900, ovl. te Groningen op 29-04-1967, begr. te Dorkwerd.

tr. (Burgerlijke Stand) te Bedum Huwelijksakte nr. 8 op 25-03-1922
met

Enne van Dijken, zn. van Hindrik Jans van Dijken (eerst koemelker; later melkventer/melkrijder) en Jantje Alberts Wijma, geb. te Hoogemeeden Akte nr. 47 gem. Aduard op 09-11-1897, melkrijder, later veehouder, ovl. te Hoogkerk Aktenr. 15 op 06-04-1951, begr. te Dorkwerd.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1926 Hoogkerk 1926 Hoogkerk 0


Enne van Dijken

Enne van Dijken, geb. te Hoogemeeden Akte nr. 47 gem. Aduard op 09-11-1897, melkrijder, later veehouder, ovl. te Hoogkerk Aktenr. 15 op 06-04-1951, begr. te Dorkwerd.

tr. (Burgerlijke Stand) te Bedum Huwelijksakte nr. 8 op 25-03-1922
met

Anje Busscher, dr. van Hendrik Busscher (arbeider en dagloner, later schipper) en Anje Heitmeijer, geb. te Groningen op 08-09-1900, ovl. te Groningen op 29-04-1967, begr. te Dorkwerd.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1926 Hoogkerk 1926 Hoogkerk 0


Egbert Holthof

Egbert Holthof, geb. te Bedum in 1900, groentekweker gemigreerd naar Fennville (USA), ovl. vr 2000.

tr. (Burgerlijke Stand) te Bedum Huwelijksakte nr. 37 op 11-06-1921
met

Aaltje Busscher, dr. van Hendrik Busscher (arbeider en dagloner, later schipper) en Anje Heitmeijer, geb. te Noorderhoogebrug Akte nr. 74 dd 13-06-1903 gem. Bedum op 11-06-1903, ovl. vr 2003


Afgeschermd

Afgeschermd.


Afgeschermd

Afgeschermd.

relatie
met

Afgeschermd, kind van Peter van Grootheest (landbouwer te Oosterhesselen) en Willemina Cornelia van Steenbergen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Swifterbant    
Afgeschermd Swifterbant    


Afgeschermd

Afgeschermd.


Afgeschermd

Afgeschermd.

relatie
met

Afgeschermd, kind van Berend Horring (landbouwer te Schoonebeek) en Roelofje Kuper.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Emmen  Cochin [India]  
Afgeschermd Schoonebeek    
Afgeschermd Schoonebeek    


Afgeschermd

Afgeschermd.

relatie
met

Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Hoogezand    
Afgeschermd Overschild    
Afgeschermd Overschild    


Martje Dijkema

Martje Dijkema, geb. te Opwierde op 17-03-1857, ovl. te Haren vlgs rouwkaart op 23-11-1944, begr. te Appingedam op 27-11-1944.

tr. (Burgerlijke Stand) te Appingedam op 09-11-1905
met

Eppo Poort, geb. op 21-01-1860, Scheepsmaker in de Molenhorn (te Appingedam) tegenover de Heekt. Woonde later in de Koningstraat 27 te Appingedam, ovl. te Appingedam op 06-06-1930 zie ook www.graftombe.nl (op rouwkaart Martje 06-06-1929),
, Voor info over de problematiek van de scheepsbouw te Appingedam zie ook "De nieuwe man" door Thomas Rosenboom (ISBN 9021479974 over Bepol en Niesten (Apol en Niestern?)