GensDataPro persoonskaarten 1160-1199
Auke Smit

Auke Smit.

tr. (Burgerlijke Stand)
met

Jan Reinder Bottema, zn. van Kornelis Jans Bottema (Landbouwer te Romerswerf/Krewerd) en Anna Kornelis Doornbos, eerst landbouwer te Krewerd; later te Losdorp (zie boerderijenboek Bierum L9).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anne H.     


Jacoba Smit

Jacoba Smit.


Jan Reinder Bottema

Jan Reinder Bottema, eerst landbouwer te Krewerd; later te Losdorp (zie boerderijenboek Bierum L9).

tr. (Burgerlijke Stand)
met

Auke Smit, dr. van Jacob Jacobs Smit (Landbouwer te Bierum en Losdorp) en Hinderika Jans Wiertsema.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anne H.     


Willem Tonnis Busz

Willem Tonnis Busz, geb. te Holwierde op 12-05-1901, pluimveefokker te Appélbergen (gem. Haren), ovl. te Groningen op 27-09-1970, begr. te Zuidlaren op 01-10-1970.

tr. (Burgerlijke Stand)
met

Trijntje Oudman, dr. van Luurt Oudman (Landbouwer en veehouder) en Trientje Datema (Huisvrouw), geb. te Adorp op 18-04-1904, ovl. te Zuidlaren op 22-08-1994, begr. te Zuidlaren op 27-08-1994.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Glimmen    


Afgeschermd

Afgeschermd.

relatie
met

Afgeschermd , kind van Tammo Jacob Smit (landbouwer te Weiwerd; later te St. Thomas (Canada)) en Hendrika Oudman.zij zijn neef en nicht


Hindrickjen van Dijken

Hindrickjen Duurts van Dijken, geb. te Noordwolde in 1760, ged. te Noordwolde vlgs doopregister op 20-02-1760.


Pieter Hindriks Dijkema

Pieter Hindriks Dijkema.

tr. (Burgerlijke Stand)
met

Aafke Cornelis Oosting.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elizabeth*1853 Zeerijp    


Aafke Cornelis Oosting

Aafke Cornelis Oosting.

tr. (Burgerlijke Stand)
met

Pieter Hindriks Dijkema.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elizabeth*1853 Zeerijp    


Petrus Bos

Petrus Bos, ovl. vóór 1879.

tr. (Burgerlijke Stand), (ontb. door overlijden)
met

Elizabeth Dijkema, dr. van Pieter Hindriks Dijkema en Aafke Cornelis Oosting, geb. te Zeerijp gem. 't Zand (gr) in 1853, tr. (2) met Jakob Smit


Obbe Bos

Obbe Bos.

tr. (Burgerlijke Stand)
met

Trijntje Bruins.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lucas*1868 Delfzijl    


Trijntje Bruins

Trijntje Bruins.

tr. (Burgerlijke Stand)
met

Obbe Bos.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lucas*1868 Delfzijl    


Reena Kim

Reena Kim, ovl. vóór 1907.

tr. (Burgerlijke Stand), (ontb. door overlijden)
met

Jakob Looijenga, zn. van Freerks Jakobs Looijenga en Achien Pieters Scheltens, bakker, tr. (2) met Cornelia Smit


Dieuwerke (Wiersema)

Dieuwerke Harms (Wiersema), geb. te Uitwierde vlgs DTB met attestatie ingekomen te Appingedam op 1-9-1802 (van Uitwierde), ged. op 25-04-1779, ovl. te Appingedam op 24-11-1808.

tr. (Nederlands Hervormd) te Uitwierde vlgs DTB pag. 78v en registratie in DTB Appingedam pag. 163v op 09-05-1802, (ontb. door overlijden), rond het overlijden van Diewerke werd op 22-09-1809 een inventarisatie van de boedel opgemaakt te Appingedam ivm rechtspraak (toegangsnummer 733 nr. 17). Deze is aanwezig in de archieven van gerechten in Fivelingo (zie www.archieven.nl)
met

Jacob Jans Jacobs Smit, zn. van Jacob Jans (Smit) (smid en landbouwer) en Zwaantje Jakobs, geb. te Garsthuizen vlgs doopregister op 19-05-1770, ged. te Garsthuizen vlgs doopregister op 20-05-1770, ijzersmid en landbouwer te Appingedam (zie Boerderijenboek Appingedam), ovl. te Wirdum op 02-06-1825, tr. (2) met Tjaaktje Tammes Dijkstra, tr. (3) met Anje Cornelis Bos, (Anje tr. (1) met Jan Geerts Poelman.).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob J. Jans*1803 Appingedam †1875  71
Harm~1806 Appingedam    


Anje Bos

Anje Cornelis Bos, geb. te Uitwierde op 11-05-1777, ovl. te Wirdum op 29-06-1854.

tr. (1) (Burgerlijke Stand), (ontb. door overlijden)
met

Jan Geerts Poelman, geb. in 1784, ovl. in 1817.

tr. (2) (Burgerlijke Stand) te Loppersum op 01-03-1823
met

Jacob Jans Jacobs Smit, zn. van Jacob Jans (Smit) (smid en landbouwer) en Zwaantje Jakobs, geb. te Garsthuizen vlgs doopregister op 19-05-1770, ged. te Garsthuizen vlgs doopregister op 20-05-1770, ijzersmid en landbouwer te Appingedam (zie Boerderijenboek Appingedam), ovl. te Wirdum op 02-06-1825, tr. (1) met Dieuwerke Harms (Wiersema), tr. (2) met Tjaaktje Tammes Dijkstra


Jan Poelman

Jan Geerts Poelman, geb. in 1784, ovl. in 1817.

tr. (Burgerlijke Stand), (ontb. door overlijden)
met

Anje Cornelis Bos, geb. te Uitwierde op 11-05-1777, ovl. te Wirdum op 29-06-1854, tr. (2) met Jacob Jans Jacobs Smit, (Jacob Jans tr. (1) met Dieuwerke Harms (Wiersema).), (Jacob Jans tr. (2) met Tjaaktje Tammes Dijkstra.)


Aaltjen Smit

Aaltjen Jacobs ook Aaltje Smit, ged. te Garsthuizen vlgs doopregister op 15-10-1762.


Eilke Torringa

Eilke Reinders Torringa ook Torrenga, geb. in 1784, Landbouwersche, ovl. in 1856.

tr. (Nederlands Hervormd) te Mensingeweer vlgs DTB Mensingewee/Maarslag 1674-1811 op 10-11-1805
met

Jan Klazens Tillema, zn. van Klaas Jans Tillema (Landbouwer) en Aaltje Freerks (Landbouwersche), geb. te Maarslag Gem. Leens op 10-06-1777, Landbouwer, ovl. te Maarslag Aktenr. 18 dd 17-03-1823 gem. Leens op 15-03-1823.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reinder Jans*1807  †1809  2
Klaas Jans*1808 Maarslag †1852  44
Reinder Jans*1809  †1833  24
Hendrikje Jans*1810 Maarslag †1870  60
Aleijda Jans*1812 Maarslag †1864  51
Mendelt Jans*1813 Maarslag †1854  40
Fredericus Jans*1814 Maarslag †1873  58
Hillebrand Jans*1815 Maarslag †1817  1
Hillegien Jans*1818 Maarslag †1833  14
10 Jan Jans*1821 Maarslag †1897  75


Jan Smit

Jan Jacobs Smit, geb. te Garsthuizen vlgs doopregister op 19-02-1766, ged. te Garsthuizen op 08-03-1766, ovl. circa 1766.


Jan Smit

Jan Jacobs Smit, geb. te Garsthuizen vlgs doopregister op 13-01-1768, ged. te Garsthuizen vlgs doopregister op 17-01-1768.


Trijntje Smit

Trijntje Jacobs ook Trijnje Smit, ged. te Garsthuizen vlgs doopregister op 25-06-1775.


Jan (Smit)

Jan Jakobs I (Smit), geb. te Uithuizermeeden op 12-09-1697, smid te Garsthuizen (Gr) misschien in juni 1715 vlgs DTB als lidmaat binnengekomen van d'Mee.

tr. (Burgerlijke Stand) te Garsthuizen vlgs opgave Ralph Smit in 1730, zie www.familiewiersema.nl
met

Aaltje Reints.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijnje Jans~1731 Garsthuizen †1746  14
Hilleke Jans~1732 Garsthuizen †1733  0
Hilleke Jans~1733 Garsthuizen †1736  2
Jacob Jans~1734  †1737  2
Hilleke Jans~1736 Garsthuizen    
Jacob Jans*1737 Garsthuizen †1808 Garsthuizen 70
Rijnt Jans     
....Al Jans~1741 Garsthuizen    
Claas Jans~1743 Garsthuizen †1745  1
10 Claas Jans~1745 Garsthuizen †1747  2
11 Trijnje Jans~1746 Garsthuizen    
12 Claas Jans~1747 Garsthuizen    
13 Hilje Jans~1749     


Aaltje Reints

Aaltje Reints.

tr. (Burgerlijke Stand) te Garsthuizen vlgs opgave Ralph Smit in 1730, zie www.familiewiersema.nl
met

Jan Jakobs I (Smit), zn. van Jacob Jans (Smit) en Hilletie (Hilke) Edskes, geb. te Uithuizermeeden op 12-09-1697, smid te Garsthuizen (Gr) misschien in juni 1715 vlgs DTB als lidmaat binnengekomen van d'Mee.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijnje Jans~1731 Garsthuizen †1746  14
Hilleke Jans~1732 Garsthuizen †1733  0
Hilleke Jans~1733 Garsthuizen †1736  2
Jacob Jans~1734  †1737  2
Hilleke Jans~1736 Garsthuizen    
Jacob Jans*1737 Garsthuizen †1808 Garsthuizen 70
Rijnt Jans     
....Al Jans~1741 Garsthuizen    
Claas Jans~1743 Garsthuizen †1745  1
10 Claas Jans~1745 Garsthuizen †1747  2
11 Trijnje Jans~1746 Garsthuizen    
12 Claas Jans~1747 Garsthuizen    
13 Hilje Jans~1749     


Cornelia Smit

Cornelia Jacobs Smit, geb. te Appingedam op 22-07-1812.

tr. (Burgerlijke Stand) in 1831
met

Cornelis Veenkamp


Cornelis Veenkamp

Cornelis Veenkamp.

tr. (Burgerlijke Stand) in 1831
met

Cornelia Jacobs Smit, dr. van Jacob Jans Jacobs Smit (ijzersmid en landbouwer te Appingedam) en Tjaaktje Tammes Dijkstra, geb. te Appingedam op 22-07-1812


Reintje Smit

Reintje Smit, te Godlinze.


Swaantje Smit

Swaantje Jacobs Smit, geb. te Appingedam op 24-02-1818, ovl. te Appingedam op 22-04-1818.


Jan Smit

Jan Jacobs Smit, geb. te Appingedam op 02-04-1820.


Eelje Smit

Eelje Derks Smit, geb. te Opwierde (gem. Appingedam) akte nr. 79 op 18-11-1847.


Kunje Smit

Kunje Jacobs Smit, geb. te Opwierde (gem. Appingedam) akte nr. 12 op 03-05-1830.


Geertruid Smit

Geertruid Jacobs Smit, geb. te Appingedam op 11-06-1795, ged. te Appingedam vlgs doopregister op 01-07-1795, ovl. te Opwierde (gem. Appingedam) op 25-03-1814.


Jacoba Smit

Jacoba Jacobs Smit, geb. te Opwierde (gem. Appingedam) akte nr. 52 op 23-06-1869, ovl. te Opwierde (gem. Appingedam) akte nr. 46 op 24-06-1869.


Jakoba Smit

Jakoba Jakobs Smit, geb. te Opwierde (gem. Appingedam) akte nr. 73 op 05-08-1870.


Eelje Smit

Eelje Jakobs Smit, geb. te Opwierde (gem. Appingedam) akte nr. 114 op 25-11-1840, ovl. te Opwierde (gem. Appingedam) akte nr. 80 op 21-09-1858.


Reint Geertsema

Reint Alberts Geertsema, geb. te Holwierde op 02-10-1768, boerenknecht.

tr. (Burgerlijke Stand) te Bierum akte nr. 38 op 08-12-1815
met

Anje Kornelis Groeneweg in 1815 nog zonder fam. naam, geb. te Tjamsweer op 24-01-1790, dienstmeid.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elje Reints*1816 Holwierde †1864 Oling 47


Klaas Smit

Klaas Derks Smit, geb. te Opwierde in huis geteekend no. 30 (gem. Appingedam) akte nr. 73 op 19-09-1836, ovl. te Opwierde (gem. Appingedam) op 10-03-1839.


Eelje Smit

Eelje Derks Smit, geb. te Opwierde (gem. Appingedam) akte nr. 20 op 20-02-1839, ovl. te Opwierde (gem. Appingedam) akte nr. 50 op 21-07-1844.


Klaas Smit

Klaas Derks Smit, geb. te Opwierde (gem. Appingedam) akte nr. 27 op 07-04-1841.

tr. (Burgerlijke Stand) te Bierum Akte nr. 24 op 16-08-1871
met

Wibbina Alfing, geb. te Holwierde Akte nr. 62 dd 09-07-1853 gem. Bierum op 08-07-1853


Obbo Smit

Obbo Derks Smit, geb. te Opwierde (gem. Appingedam) akte nr. 43 op 07-05-1844.


Anje Groeneweg

Anje Kornelis Groeneweg in 1815 nog zonder fam. naam, geb. te Tjamsweer op 24-01-1790, dienstmeid.

tr. (Burgerlijke Stand) te Bierum akte nr. 38 op 08-12-1815
met

Reint Alberts Geertsema, geb. te Holwierde op 02-10-1768, boerenknecht.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elje Reints*1816 Holwierde †1864 Oling 47


Afgeschermd

Afgeschermd.

relatie
met

Afgeschermd , kind van Klaas Heidmeijer (Landbouwer en veehouder te Eelwerd en de Paauwen) en Cornelia Oudman (Huisvrouw).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Emmen  Cochin [India]  
Afgeschermd Schoonebeek    
Afgeschermd Schoonebeek