GensDataPro persoonskaarten 1640-1679
Ite Hamming

Ite Isebrands Hamming, geb. te Oostwold op 06-08-1811, Landbouwer te Oostwold, ovl. te Oostwold Akte nr. 9 dd 17-02-1896 gem. Leek op 16-02-1896.

tr.
met

Asselina Martinus Brouwers, geb. circa 1814, Landbouwersche.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Kornelia*1839 Oostwold 1840 Oostwold 1
Martinus*1842 Oostwold 1904 Oostwold 62
Kornelia*1844 Oostwold 1922 Enumatil 78
Isebrand*1846 Oostwold    
Pieter*1848 Oostwold    
Evert*1850 Oostwold 1931 Enumatil 81
Petrus*1852 Oostwold 1904 Oostwold 52
Willem*1854 Oostwold 1856 Oostwold 1


Hilje Hamming

Hilje Isebrants Hamming, geb. te Oostwold op 26-12-1806, ovl. te Aduard op 02-03-1891.


Willemke Hamming

Willemke Izebrands Hamming, geb. te Oostwold op 11-01-1817, ovl. te Wierum op 06-10-1896.


Asselina Brouwers

Asselina Martinus Brouwers, geb. circa 1814, Landbouwersche.

tr.
met

Ite Isebrands Hamming, zn. van Isebrand Ites Hamming (Landbouwer aan de Westerdijk te Oostwold) en Geertruid Pieters Ploeg (Landbouwster te Oostwold (gem. Leek)), geb. te Oostwold op 06-08-1811, Landbouwer te Oostwold, ovl. te Oostwold Akte nr. 9 dd 17-02-1896 gem. Leek op 16-02-1896.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Kornelia*1839 Oostwold 1840 Oostwold 1
Martinus*1842 Oostwold 1904 Oostwold 62
Kornelia*1844 Oostwold 1922 Enumatil 78
Isebrand*1846 Oostwold    
Pieter*1848 Oostwold    
Evert*1850 Oostwold 1931 Enumatil 81
Petrus*1852 Oostwold 1904 Oostwold 52
Willem*1854 Oostwold 1856 Oostwold 1


Isebrand Hamming

Isebrand Hamming, geb. te Oostwold (gem. Leek) Akte nr. 60 dd 30-05-1846 op 28-05-1846.


Anna (Heidmeijer)

Anna Siemens ook Simens (Heidmeijer), geb. in 1781, ged. te Noordwolde vlgs doopregister op 09-12-1781, ovl. te Adorp op 17-11-1817.

tr. (Nederlands Hervormd) te Bedum vlgs DTB 1626-1811 inv. 27 fol 13av op 10-11-1805, (ontb. door overlijden)
met

Harm Sijbrands ook Sibrands (Hoeksema), zn. van Sijbrand Harms en Janna Sijmons, geb. te Wittewierum in 1776, dagloner/arbeider, ovl. te Sauwerd Akte nr. 22 gem. Adorp op 26-06-1833.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Janna*1814 Sauwerd    


Geert Geerts

Geert Geerts.

n dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ranje Geerts~1787 Bedum    


Pieter Hamming

Pieter Hamming, geb. te Oostwold gem. Leek aktenr. 34 dd 03-05-1848 op 02-05-1848.


Klaas Hollander

Klaas Pieters Hollander, geb. te Holwierde op 15-01-1824, Daglooner.

tr. (1) (Burgerlijke Stand) te Delfzijl Akte nr. 26 op 02-07-1850, (ontb. door overlijden vr 1869)
met

Trijntje Jans Buitendam, dr. van Jan Arends Buitendam (Voerman) en Leentje Jans Dam, geb. te Farmsum op 11-02-1826, ovl. te Uitwierde op 04-07-1868,
, bij huwelijk wettiging van 2 kinderen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1849 Uitwierda 1916 Holwierde 66

tr. (2) (Burgerlijke Stand) te Delfzijl Akte nr. 12 op 20-03-1869, beider partners waren overleden
met

Trijntje Rozeboom, dr. van Menne Koerts Rozeboom en Epke Freerks Vos, geb. te Marsum gem. Appingedam op 24-04-1824, Werkvrouw


Trijntje Buitendam

Trijntje Jans Buitendam, geb. te Farmsum op 11-02-1826, ovl. te Uitwierde op 04-07-1868,
, bij huwelijk wettiging van 2 kinderen.

tr. (Burgerlijke Stand) te Delfzijl Akte nr. 26 op 02-07-1850, (ontb. door overlijden vr 1869)
met

Klaas Pieters Hollander, zn. van Pieter Klaassens Hollander (Arbeider/Boerenknecht) en Geertruid Gerlofs de Haan (Dienstmeid, later Arbeidster), geb. te Holwierde op 15-01-1824, Daglooner, tr. (2) met Trijntje Rozeboom.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1849 Uitwierda 1916 Holwierde 66


Eilt de Haan

Eilt de Haan, geb. te Marsum op 17-02-1825, Boerenknecht/Daglooner (hij kon niet schrijven in 1853), ovl. te Holwierde Akte nr. 92 dd 24-12-1870 op 22-12-1870.

tr. (1) (Burgerlijke Stand) te Appingedam Akte nr. 9 op 19-06-1847, (ontb. door overlijden te Holwierde op 02-02-1855)
met

Neeltje Middendorp ook Mittendorp en Mittendorf, dr. van Johan Everhard Mittendorf (Boerenknecht; later Daglooner) en Tallegien Jans Diepen (Dienstmeid), geb. te Wirdum gem. Loppersum op 31-10-1816, Dienstmeid; later Dagloonster, ovl. te Holwierde Akte nr. 7 dd 03-02-1855 op 02-02-1855.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tallegien*1853 Holwierde 1881 Holwierde 27

tr. (2) (Burgerlijke Stand) te Bierum Akte nr. 3 op 27-03-1857
met

Ellina ook Elina Molenkamp, geb. te Godlinze in 1826, Boerenmeid, werkvrouw.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1858 Holwierde    


Neeltje Middendorp

Neeltje Middendorp ook Mittendorp en Mittendorf, geb. te Wirdum gem. Loppersum op 31-10-1816, Dienstmeid; later Dagloonster, ovl. te Holwierde Akte nr. 7 dd 03-02-1855 op 02-02-1855.

tr. (Burgerlijke Stand) te Appingedam Akte nr. 9 op 19-06-1847, (ontb. door overlijden te Holwierde op 02-02-1855)
met

Eilt de Haan, zn. van Foeke Jans de Haan (Daglooner) en Martje Jans Tuuk, geb. te Marsum op 17-02-1825, Boerenknecht/Daglooner (hij kon niet schrijven in 1853), ovl. te Holwierde Akte nr. 92 dd 24-12-1870 op 22-12-1870, tr. (2) met Ellina ook Elina Molenkamp.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tallegien*1853 Holwierde 1881 Holwierde 27


Pieter Hollander

Pieter Klaassens Hollander, geb. te Heveskes op 20-02-1800, ged. te Delfzijl op 23-02-1800, Arbeider/Boerenknecht, ovl. te Farmsum gem. Delfzijl op 17-06-1833.

tr. (Burgerlijke Stand) te Bierum Akte nr. 12 op 24-11-1823
met

Geertruid Gerlofs ook Geertruit de Haan, dr. van Gerlof Pieters (de Haan) (Koornschipper) en Pieterke Harms, geb. te Godlinze in 1793, ged. te Godlinze op 13-10-1793, Dienstmeid, later Arbeidster.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas Pieters*1824 Holwierde    
Pieterke Pieters*1826 Bierum 1830 Delfzijl 3
Meindert Pieters*1829 Uitwierde    


Geertruid de Haan

Geertruid Gerlofs ook Geertruit de Haan, geb. te Godlinze in 1793, ged. te Godlinze op 13-10-1793, Dienstmeid, later Arbeidster.

tr. (Burgerlijke Stand) te Bierum Akte nr. 12 op 24-11-1823
met

Pieter Klaassens Hollander, zn. van Klaas Jans Hollander (Daglooner) en Martjen Pieters Kolk, geb. te Heveskes op 20-02-1800, ged. te Delfzijl op 23-02-1800, Arbeider/Boerenknecht, ovl. te Farmsum gem. Delfzijl op 17-06-1833.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas Pieters*1824 Holwierde    
Pieterke Pieters*1826 Bierum 1830 Delfzijl 3
Meindert Pieters*1829 Uitwierde    


Jan Buitendam

Jan Arends Buitendam, Voerman.

tr.
met

Leentje Jans Dam.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje Jans*1826 Farmsum 1868 Uitwierde 42


Leentje Dam

Leentje Jans Dam.

tr.
met

Jan Arends Buitendam, Voerman.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje Jans*1826 Farmsum 1868 Uitwierde 42


Klaas Hollander

Klaas Jans Hollander, Daglooner.

tr. (Nederlands Hervormd) te Termunten op 10-02-1788
met

Martjen Pieters Kolk, geb. te Schildwolde, ovl. te Farmsum op 11-12-1800.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter Klaassens*1800 Heveskes 1833 Farmsum 33


Martjen Kolk

Martjen Pieters Kolk, geb. te Schildwolde, ovl. te Farmsum op 11-12-1800.

tr. (Nederlands Hervormd) te Termunten op 10-02-1788
met

Klaas Jans Hollander, Daglooner.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter Klaassens*1800 Heveskes 1833 Farmsum 33


Gerlof (de Haan)

Gerlof Pieters (de Haan), Koornschipper, begr. te Godlinze op 06-12-1797.

tr. (Nederlands Hervormd) te Godlinze op 28-11-1790
met

Pieterke Harms.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruid Gerlofs*1793 Godlinze    


Pieterke Harms

Pieterke Harms.

tr. (Nederlands Hervormd) te Godlinze op 28-11-1790
met

Gerlof Pieters (de Haan), Koornschipper, begr. te Godlinze op 06-12-1797.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruid Gerlofs*1793 Godlinze    


Meindert Hollander

Meindert Pieters Hollander, geb. te Uitwierde circa 1829, Dienstknecht.

tr. (Burgerlijke Stand) te Appingedam Akte nr. 38 op 16-12-1858
met

Sijmentje Teis Smant, geb. te Hellum op 14-03-1827, Dienstmeid


Sijmentje Smant

Sijmentje Teis Smant, geb. te Hellum op 14-03-1827, Dienstmeid.

tr. (Burgerlijke Stand) te Appingedam Akte nr. 38 op 16-12-1858
met

Meindert Pieters Hollander, zn. van Pieter Klaassens Hollander (Arbeider/Boerenknecht) en Geertruid Gerlofs de Haan (Dienstmeid, later Arbeidster), geb. te Uitwierde circa 1829, Dienstknecht


Trijntje Rozeboom

Trijntje Rozeboom, geb. te Marsum gem. Appingedam op 24-04-1824, Werkvrouw.

tr. (Burgerlijke Stand) te Delfzijl Akte nr. 12 op 20-03-1869, beider partners waren overleden
met

Klaas Pieters Hollander, zn. van Pieter Klaassens Hollander (Arbeider/Boerenknecht) en Geertruid Gerlofs de Haan (Dienstmeid, later Arbeidster), geb. te Holwierde op 15-01-1824, Daglooner, tr. (1) met Trijntje Jans Buitendam, dr. van Jan Arends Buitendam (Voerman) en Leentje Jans Dam, dr. van Jan Arends Buitendam (Voerman) en Leentje Jans Dam


Trientje Hollander

Trientje Hollander, geb. te Holwierde op 28-08-1875, ovl. te Groningen op 13-08-1903.

tr. (Burgerlijke Stand) te Groningen Akte nr. 255 op 28-06-1896
met

Meindert Nienhuis, zn. van Rinke Nienhuis (Arbeider) en Hinderkien Heres, geb. te Groningen op 03-02-1868, Metselaar, ovl. te Groningen op 14-06-1914


Meindert Nienhuis

Meindert Nienhuis, geb. te Groningen op 03-02-1868, Metselaar, ovl. te Groningen op 14-06-1914.

tr. (Burgerlijke Stand) te Groningen Akte nr. 255 op 28-06-1896
met

Trientje Hollander, dr. van Jan Hollander (Boerenknecht, dagloner, veldarbeider) en Tallegien de Haan (Boerenmeid), geb. te Holwierde op 28-08-1875, ovl. te Groningen op 13-08-1903


Klaziena Hollander

Klaziena Hollander, geb. te Holwierde op 26-04-1880, ovl. te Groningen op 18-08-1902.

n dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaziena*1899 Holwierde    

tr. (2) (Burgerlijke Stand) te Groningen Akte nr. 214 op 26-05-1901
met

Lammert Nienhuis, zn. van Rinke Nienhuis (Arbeider) en Hinderkien Heres, geb. te Groningen op 24-01-1871, Metselaar


Rinke Nienhuis

Rinke Nienhuis, Arbeider.

tr.
met

Hinderkien Heres.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meindert*1868 Groningen 1914 Groningen 46
Lammert*1871 Groningen    


Hinderkien Heres

Hinderkien Heres.

tr.
met

Rinke Nienhuis, Arbeider.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meindert*1868 Groningen 1914 Groningen 46
Lammert*1871 Groningen    


Lammert Nienhuis

Lammert Nienhuis, geb. te Groningen op 24-01-1871, Metselaar.

tr. (Burgerlijke Stand) te Groningen Akte nr. 214 op 26-05-1901
met

Klaziena Hollander, dr. van Jan Hollander (Boerenknecht, dagloner, veldarbeider) en Tallegien de Haan (Boerenmeid), geb. te Holwierde op 26-04-1880, ovl. te Groningen op 18-08-1902


Hindrikje Jansen

Hindrikje Jansen.

tr. circa 1731
met

Raang Duurts ook Raink en Duirts (van Dijken), zn. van Duirt Raincks (van Dijken), geb. te Zuidwolde in 1709, ged. te Zuidwolde vlgs doopregister op 07-09-1709, ook vanaf 28-6-1749 boekhouder van de diaconie te Zuidwolde (gr),
, belijdenis 20-6-1735 te Zuidwolde (gr).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Duurt Raangs*1732 Zuidwolde    
Grietje Raangs*1733 Zuidwolde    
Aefke Raangs*1735 Zuidwolde    
Jan Raangs*1741 Zuidwolde    
Trienje Raangs*1748 Zuidwolde    
Aaltje Raangs*1749 Zuidwolde    


Klaas Star

Klaas Gerrits Star, geb. te Oosterwijtwerd in 1817, Eerst Bakkersknecht; later (Brood)bakker.

tr. (1) (Burgerlijke Stand) te 't Zandt Akte nr. 12 op 17-07-1841, (ontb. door overlijden vr 1862)
met

Roelfien Jakobs ook Roelfyn en Burema Boerema, dr. van Jacob Roelfs Boerema (Bakker) en Henderika Sijmens Kooima, geb. te Leermens circa 1816, ovl. vr 1862.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jakob*1841 't Zandt    
Leentje*1846 Godlinze    
Jantje*1849 Godlinze    
Gerrit*1851 Godlinze 1872 Godlinze 21

tr. (2) (Burgerlijke Stand) te Bierum Akte nr. 31 op 20-11-1862, hij was weduwnaar
met

Ida Rengers Doornbos, geb. te Godlinze circa 1839, Dienstmeid; later bakkersche.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1865 Godlinze    
Egbert Klaas*1869 Godlinze    


Roelfien Boerema

Roelfien Jakobs ook Roelfyn en Burema Boerema, geb. te Leermens circa 1816, ovl. vr 1862.

tr. (Burgerlijke Stand) te 't Zandt Akte nr. 12 op 17-07-1841, (ontb. door overlijden vr 1862)
met

Klaas Gerrits Star, zn. van Gerrit Egberts Star (Dagloner) en Lientje Pieters Wieringa (Landsbouwersche), geb. te Oosterwijtwerd in 1817, Eerst Bakkersknecht; later (Brood)bakker, tr. (2) met Ida Rengers Doornbos.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jakob*1841 't Zandt    
Leentje*1846 Godlinze    
Jantje*1849 Godlinze    
Gerrit*1851 Godlinze 1872 Godlinze 21


Leentje Star

Leentje Star, geb. te Godlinze circa 1846, Dienstmeid.

tr. (Burgerlijke Stand) te Bierum Akte nr. 16 op 08-06-1872
met

Jan Pilon, geb. te Loppersum in 1843, Schipper


Jantje Star

Jantje Star, geb. te Godlinze circa 1849.

tr. (Burgerlijke Stand) te Bierum Akte nr. 9 op 17-05-1866
met

Jan van der Veen, geb. te Losdorp in 1839, Boerenknecht


Ida Doornbos

Ida Rengers Doornbos, geb. te Godlinze circa 1839, Dienstmeid; later bakkersche.

tr. (Burgerlijke Stand) te Bierum Akte nr. 31 op 20-11-1862, hij was weduwnaar
met

Klaas Gerrits Star, zn. van Gerrit Egberts Star (Dagloner) en Lientje Pieters Wieringa (Landsbouwersche), geb. te Oosterwijtwerd in 1817, Eerst Bakkersknecht; later (Brood)bakker, tr. (1) met Roelfien Jakobs ook Roelfyn en Burema Boerema.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1865 Godlinze    
Egbert Klaas*1869 Godlinze    


Gerrit Star

Gerrit Egberts ook Gerrijt Star, ged. te Oosterwijtwerd vlgs doopregister op 01-06-1777, Dagloner.

tr. (Nederlands Hervormd) te Eenum vlgs DTB pag. 57v en registratie in DTB Oosterwijtwerd pag. 44v op 13-05-1801
met

Lientje Pieters ook Leintje, Leentje, Lientien en Lijntje Wieringa, geb. te Eenum, Landsbouwersche.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijzabeth Gerrits*1802 Oosterwijtwerd    
Egbert Gerrits*1804 Oosterwijtwerd    
Aaltje Gerrits*1807 Oosterwijtwerd    
Frouke Gerrits*1815 Oosterwijtwerd 1862 Weiwerd 47
Klaas Gerrits*1817 Oosterwijtwerd    
Aafke Gerrits*1825     


Lientje Wieringa

Lientje Pieters ook Leintje, Leentje, Lientien en Lijntje Wieringa, geb. te Eenum, Landsbouwersche.

tr. (Nederlands Hervormd) te Eenum vlgs DTB pag. 57v en registratie in DTB Oosterwijtwerd pag. 44v op 13-05-1801
met

Gerrit Egberts ook Gerrijt Star, zn. van Egbert Gerrits Star en Aaltjen Bronts, ged. te Oosterwijtwerd vlgs doopregister op 01-06-1777, Dagloner.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijzabeth Gerrits*1802 Oosterwijtwerd    
Egbert Gerrits*1804 Oosterwijtwerd    
Aaltje Gerrits*1807 Oosterwijtwerd    
Frouke Gerrits*1815 Oosterwijtwerd 1862 Weiwerd 47
Klaas Gerrits*1817 Oosterwijtwerd    
Aafke Gerrits*1825     


Aafke Star

Aafke Gerrits Star, geb. circa 1825.


Frouke Star

Frouke Gerrits ook Frouwke Star, geb. te Oosterwijtwerd in 1815, ovl. te Weiwerd Akte nr. 24 dd 22-02-1862 gem. Delfzijl op 22-02-1862.

tr. (Burgerlijke Stand) te 't Zandt Akte nr. 2 op 29-03-1832
met

Jan Jans Bouwman, geb. te Tjamsweer in 1809, Boerenknecht


Egbert Star

Egbert Gerrits Star, geb. te Oosterwijtwerd vlgs doopregister op 29-12-1804, ged. te Oosterwijtwerd vlgs doopregister op 13-01-1805, Landbouwer.

tr. (Burgerlijke Stand) te 't Zandt Akte nr. 12 op 24-05-1830
met

Lutske Riemersma Post, geb. te Leermens circa 1805.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1831 Leermens 1908 Spijk 77
Hinke Egberts*1834 Leermens