GensDataPro persoonskaarten 1800-1839
Jan van Wolde

Jan van Wolde.

tr.
met

Fennechien Geerts.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geert*1814 Helpman    


Fennechien Geerts

Fennechien Geerts.

tr.
met

Jan van Wolde.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geert*1814 Helpman    


Ouwe Tuinman

Ouwe Reerts Tuinman.

tr.
met

Ida Derks Teisman.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje Ouwes*1819 Bedum    


Ida Teisman

Ida Derks Teisman.

tr.
met

Ouwe Reerts Tuinman.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje Ouwes*1819 Bedum    


Jilles Tjoelker

Jilles Ates Tjoelker.

tr.
met

Gepke Rinzes de Vries.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Atze Jilles*1834 Augustinusga    


Gepke de Vries

Gepke Rinzes de Vries.

tr.
met

Jilles Ates Tjoelker.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Atze Jilles*1834 Augustinusga    


Mient de Vries

Mient Jacobs de Vries.

tr.
met

Geeske Willems Rinkema.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trientje*1830 Lutjegast    


Geeske Rinkema

Geeske Willems Rinkema.

tr.
met

Mient Jacobs de Vries.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trientje*1830 Lutjegast    


Jan (Kol)

Jan Hindriks (Kol), ged. te Thesinge vlgs doopregister op 21-01-1798.


Pieter (Kol)

Pieter Hindriks (Kol), geb. te Thesinge op 13-01-1805, ged. te Thesinge vlgs doopregister op 20-01-1805.


Hindrik Postma

Hindrik Alderts Postma, Koopman.

tr.
met

Trientje Gerrits Boer.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaassien Hindriks*1807 Garmerwolde 1850 Woltersum 42


Trientje Boer

Trientje Gerrits Boer.

tr.
met

Hindrik Alderts Postma, Koopman.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaassien Hindriks*1807 Garmerwolde 1850 Woltersum 42


Klaassien Dijkema

Klaassien Dijkema, geb. en ovl. te Harkstede in 1885.


Derk Dijkema

Derk Garmts Dijkema, geb. te Zeerijp in 1809, Dagloner.

tr. (1) (Burgerlijke Stand) te 't Zandt Akte nr. 13 op 04-06-1842, (ontb. door overlijden vr 1853)
met

Anna Maria Elizabeth Middendorp, dr. van Johan Everhard Mittendorf (Boerenknecht; later Daglooner) en Tallegien Jans Diepen (Dienstmeid), geb. te Wirdum in 1815, ovl. vr 1853 i.v.m. hertrouwen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tallechien*1851 Leermens 1859 Zeerijp 8

tr. (2) (Burgerlijke Stand) te Slochteren Aktenr. 46 op 03-12-1853, beiden weduw
met

Martha Pieters Vos, geb. te Farmsum in 1812, Dagloonersche


Garmt Dijkema

Garmt Derks ook Garmt Hindriks Dijkema, Daglooner.

tr.(1)
met

Geertje Bonnes Bonnema, dr. van Bonne (Bonnema).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Derk Garmts*1809 Zeerijp    

tr.(2), onder oegangsnr. 874 "Lijst Baukumaheerd te Zeerijp, 1666-1796" wordt vlgs stuk 21 jaarlijks een huur van 15 gulden gend door de diaconie van de Hervormde gem. te Eenum
met

Jantje Bonnes Bonnema, dr. van Bonne (Bonnema).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bonne L. G.*1811 Zeerijp    
Klaas Garmts*1814 Zeerijp    


Geertje Bonnema

Geertje Bonnes Bonnema.

tr.
met

Garmt Derks ook Garmt Hindriks Dijkema, Daglooner, tr. (2) met Jantje Bonnes Bonnema.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Derk Garmts*1809 Zeerijp    


Tallechien Dijkema

Tallechien Dijkema, geb. te Leermens in 1851, ovl. te Zeerijp gem. 't Zandt; Akte nr. 41 dd17-02-1859 gem. Slochteren op 14-02-1859.


Kornelia Hamming

Kornelia Hamming, geb. te Oostwold in 1839, ovl. te Oostwold Akte nr. 24 dd 26-03-1840 ge. Leek op 25-03-1840.


Willem Hamming

Willem Hamming, geb. te Oostwold in 12-1854, ovl. te Oostwold Akte nr. 13 dd 27-02-1856 gem. Leek op 25-02-1856.


Petrus Hamming

Petrus Hamming, geb. te Oostwold in 1852, ovl. te Oostwold Akte nr. 56 dd 06-07-1904 gem. Leek op 05-07-1904.

tr, (ontb. door overlijden te Oostwold op 05-07-1904)
met

Grietje van Zanten.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Egberdiena*1886 Hoogkerk 1906 Oostwold 20
Assalina*1891 Aduard 1903 Oostwold 12
Geessen*1901 Oostwold 1902 Oostwold 1


Grietje van Zanten

Grietje van Zanten.

tr, (ontb. door overlijden te Oostwold op 05-07-1904)
met

Petrus Hamming, zn. van Ite Isebrands Hamming (Landbouwer te Oostwold) en Asselina Martinus Brouwers (Landbouwersche), geb. te Oostwold in 1852, ovl. te Oostwold Akte nr. 56 dd 06-07-1904 gem. Leek op 05-07-1904.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Egberdiena*1886 Hoogkerk 1906 Oostwold 20
Assalina*1891 Aduard 1903 Oostwold 12
Geessen*1901 Oostwold 1902 Oostwold 1


Martinus Hamming

Martinus Hamming, geb. te Oostwold in 1842, ovl. te Oostwold Akte nr. 67 dd 15-08-04 gem. Leek op 14-08-1904.

tr.
met

Annegien van Zanten.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Assalina*1870 Aduard 1935 Leek 65


Annegien van Zanten

Annegien van Zanten.

tr.
met

Martinus Hamming, zn. van Ite Isebrands Hamming (Landbouwer te Oostwold) en Asselina Martinus Brouwers (Landbouwersche), geb. te Oostwold in 1842, ovl. te Oostwold Akte nr. 67 dd 15-08-04 gem. Leek op 14-08-1904.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Assalina*1870 Aduard 1935 Leek 65


Kornelia Hamming

Kornelia Hamming, geb. te Oostwold in 1844, ovl. te Enumatil Akte nr. 57 dd 28-06-1922 gem. Leek op 27-06-1922.

tr. (Burgerlijke Stand) te Leek Akte nr. 16 op 11-05-1865
met

Jakob van Til, geb. te Lagemeeden in 1839


Jakob van Til

Jakob van Til, geb. te Lagemeeden in 1839.

tr. (Burgerlijke Stand) te Leek Akte nr. 16 op 11-05-1865
met

Kornelia Hamming, dr. van Ite Isebrands Hamming (Landbouwer te Oostwold) en Asselina Martinus Brouwers (Landbouwersche), geb. te Oostwold in 1844, ovl. te Enumatil Akte nr. 57 dd 28-06-1922 gem. Leek op 27-06-1922


Egberdiena Hamming

Egberdiena Hamming, geb. te Hoogkerk in 1886, ovl. te Oostwold Akte nr. 40 dd 09-05-1906 op 07-05-1906.


Assalina Hamming

Assalina Hamming, geb. te Aduard in 1891, ovl. te Oostwold Akte nr. 21 dd 02-03-1903 gem. Leek op 01-03-1903.


Geessen Hamming

Geessen Hamming, geb. te Oostwold in 08-1901, ovl. te Oostwold Akte nr. 94 dd 19-11-1902 op 19-11-1902.


Evert Hamming

Evert Hamming, geb. te Oostwold in 1850, ovl. te Enumatil Akte nr. 77 dd 30-12-1931 gem. Leek op 29-12-1931.

tr. (Burgerlijke Stand) te Leek Akte nr. 14 op 02-05-1901, zij was weduwe van Egbert Bakker
met

Aaltje Oosterhof, geb. te Garnwerd gem. Ezinge in 1853


Aaltje Oosterhof

Aaltje Oosterhof, geb. te Garnwerd gem. Ezinge in 1853.

tr. (Burgerlijke Stand) te Leek Akte nr. 14 op 02-05-1901, zij was weduwe van Egbert Bakker
met

Evert Hamming, zn. van Ite Isebrands Hamming (Landbouwer te Oostwold) en Asselina Martinus Brouwers (Landbouwersche), geb. te Oostwold in 1850, ovl. te Enumatil Akte nr. 77 dd 30-12-1931 gem. Leek op 29-12-1931


Assalina Hamming

Assalina Hamming, geb. te Aduard in 1870, ovl. te Leek Akte nr. 35 dd 28-06-1935 op 27-06-1935.


Grietje Bakker

Grietje Geugiens Bakker, geb. te Bedum op 11-12-1816.

tr. (Burgerlijke Stand) te Bedum Akte nr. 6 op 28-03-1835
met

Jan Alberts Teisman, zn. van Albert Jans Teisman (Landbouwer) en Trijntje Jacobs Doornbos (Landbouwersche), geb. te Adorp op 07-12-1806


Jan Teisman

Jan Alberts Teisman, geb. te Adorp op 07-12-1806.

tr. (Burgerlijke Stand) te Bedum Akte nr. 6 op 28-03-1835
met

Grietje Geugiens Bakker, dr. van Geuchien Heres Bakker (Landbouwer) en Ranje Geerts Zijlema (landbouwersche), geb. te Bedum op 11-12-1816


Albert Teisman

Albert Jans Teisman, geb. te Bedum op 02-02-1772, Landbouwer, ovl. te Bedum Akte nr. 17 dd 09-03-1835 op 09-03-1835.

tr.
met

Trijntje Jacobs Doornbos, geb. te Bedum in 1770, Landbouwersche, ovl. te Bedum Akte nr. 88 dd 25-11-1857 op 24-11-1857.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Alberts*1806 Adorp    


Trijntje Doornbos

Trijntje Jacobs Doornbos, geb. te Bedum in 1770, Landbouwersche, ovl. te Bedum Akte nr. 88 dd 25-11-1857 op 24-11-1857.

tr.
met

Albert Jans Teisman, zn. van Jan Klaasen Teisman (Landbouwer) en Grietje Alberts Rona, geb. te Bedum op 02-02-1772, Landbouwer, ovl. te Bedum Akte nr. 17 dd 09-03-1835 op 09-03-1835.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Alberts*1806 Adorp    


Jan Teisman

Jan Klaasen Teisman, Landbouwer.

tr.
met

Grietje Alberts Rona.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Albert Jans*1772 Bedum 1835 Bedum 63


Grietje Rona

Grietje Alberts Rona.

tr.
met

Jan Klaasen Teisman, Landbouwer.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Albert Jans*1772 Bedum 1835 Bedum 63


Korneliske Eisinga

Korneliske Klaassens Eisinga, geb. in 1831.

tr.
met

Derk Jans Oudman, zn. van Jan Frericks Oudman (Landbouwer te Ellerhuizen onder Bedum) en Corneliske Jans Woldring, geb. te Bedum in 1828, ovl. te Bedum Akte nr. 25 dd 17-03-1877 op 16-03-1877


Enne van Dijken

Enne Broers van Dijken, ged. te Dorkwerd op 06-03-1791, dagloner te Klein Garnwerd, ovl. te Garnwerd op 06-06-1842.

tr. (Burgerlijke Stand) te Winsum op 19-07-1812
met

Tjeerdje Hindriks Til, ged. te Garnwerd op 17-10-1784, ovl. te Adorp op 02-05-1848.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Ennes*1826 Garnwerd 1897 Groningen 70


Tjeerdje Til

Tjeerdje Hindriks Til, ged. te Garnwerd op 17-10-1784, ovl. te Adorp op 02-05-1848.

tr. (Burgerlijke Stand) te Winsum op 19-07-1812
met

Enne Broers van Dijken, zn. van Broer Berends van Dijken (landbouwer te Harssens (gem. Adorp)) en Mattje Ennes (landbouwersche), ged. te Dorkwerd op 06-03-1791, dagloner te Klein Garnwerd, ovl. te Garnwerd op 06-06-1842.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Ennes*1826 Garnwerd 1897 Groningen 70