Geneagram Simon Harms Heidmeijer
Geneagram Simon Harms Heidmeijer
Dit is het geneagram van de oudste zoon Simon (1819-1885) van Harm (1790-1861). Simon werd in Dokkum geboren.